imatge de capçalera
icona

Batxillerat

En els últims anys a l’escola volem que els nostres alumnes, a partir de la feina ben feta i l’esforç en equip, 
aconsegueixin tot el seu potencial de manera que puguin escollir amb plena llibertat el seu futur professional.

L'expedient de Batxillerat, té molt valor?

L'expedient de Batxillerat, té molt valor?

La resposta és categòrica: sí. La nota d'expedient del Batxillerat representa el 60% de la nota d'accés a la Universitat. S'obté atorgant el 90% a la mitjana aritmètica de totes les matèries cursades i el 10% restant a la qualificació del Treball de recerca. Totes les notes de totes les matèries, tant de 1r com de 2n, compten igual.


Per exemple, si la mitjana de les notes de totes les matèries del batxillerat d'un alumne és 8,2, i la qualificació del Treball de recerca és 9, la nota d’expedient de l'alumne seria (8,2 x 0,9) + (9 x 0,1) = 8,28.


El 40% restant de la nota d'accés a la universitat s'obté a partir dels resultats de les cinc matèries de què consta la Fase General de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU).

COM CALCULAR LA NOTA DE LES PAU

Horari, modalitats i itineraris

Horari, modalitats i itineraris

A banda de cursar les matèries comunes per a tothom, cada alumne ha d'escollir una modalitat de batxillerat, i, dins d'aquesta, ha de triar també entre diferents matèries de modalitat i optatives.


Institució Tarragona ofereix les modalitats oficials del Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials i del Batxillerat en Ciències i Tecnologia. Dins d'aquestes modalitats s'ofereixen també, com a optatives, algunes matèries pròpies del batxillerat artístic.


L'horari lectiu de classes és:


TURÓ : De 9.00 h a 17. 00 h (dimecres de 9.00 h a 14.00 h).


AURA: De 9.00 h a 17. 00 h (dimarts, dijous i divendres de 9.00 h a 15.15 h, amb possibilitat de quedar-se fins les 17 h per preparar les certificacions de Cambridge). 

Programa Excellence

Programa Excellence

El Programa Universitario Excellence, cuya primera edición se desarrolló en el curso 2009-2010, es un programa de formación en competencias para la vida universitaria y profesional dirigido a alumnos de Bachillerato. Surge de la colaboración entre diversos colegios, entre ellos Turó, y la Universidad de Navarra.

MÉS INFORMACIÓ

Orientació i acompanyament

Orientació i acompanyament

L'orientació i l'acompanyament personal a través del tutor personal, així com l'enllaç d'aquest entre les famílies i el col·legi, no són una novetat del Batxillerat. Tot i això, és senzill observar que en els cursos finals la figura del preceptor pot acabar tenint una rellevància molt especial. 

Per la seva banda, els professors de cada matèria tenen la il·lusió personal i professional d'oferir els mitjans per aconseguir el màxim rendiment de cada alumne, en funció de les capacitats i de la resposta personal responsable de cada un d'ells. 

L'orientació professional, sobretot, al 2n curs, és un aspecte molt important del batxillerat a la Institució Tarragona. Ha d'acabar concretant-se en una tria encertada dels estudis universitaris o, si és el cas, dels Cicles formatius de Grau Superior. 

MÉS INFORMACIÓ

Batxillerat Dual

Batxillerat Dual

El Batxillerat dual ofereix als alumnes que el cursen la possibilitat d'obtenir la titulació de la High School dels Estats Units mentre cursen el batxillerat a Institució Tarragona. S'adreça als alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat que ho desitgen. És fruit del conveni establert amb Academica International Studies, una institució escolar i educativa dels Estats Units que compta amb més de 200 escoles als Estats units. Els alumnes del Batxillerat dual obtenen les dues titulacions del batxillerat, la d'Espanya i la dels Estats Units.

Obtaining two High School diplomas definitely opens doors. Thanks to it, they are gaining autonomous learning as all subjects are worked online, and the same happens with their American Tutor. At the same time, they are acquiring the knowledge which would be difficult to obtain otherwise, such as American history or about the US Government. Pointless to say they are definitely improving their level in the English language.

MÉS INFORMACIÓ

8 motius que fan, del Batxillerat de la Institució Tarragona, una garantia de futur!


Una escola és molt més que una bona preparació acadèmica però, quan parlem de Batxillerat, no podem deixar de banda els resultats.

El Batxillerat és una etapa en què els alumnes s’hi juguen molt perquè es preparen per a poder accedir a la Universitat o a altres estudis de grau superior. Els darrers anys, l'alumnat de la Institució Tarragona ha obtingut uns grans resultats acadèmics a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU)

LLEGEIX ELS 8 MOTIUS
Batxillerat
Portal d'admissions

Si en vols més informació, concerta una entrevista o visita l'escola; trobaràs tot això i molt més al nostre portal d’admissions.

Treballa amb nosaltres

Vols treballar a la Institució Tarragona?

Envia'ns el teu CV