Formació docent

El desenvolupament i la formació continuada del professorat és imprescindible per mantenir actualitzat el nostre projecte educatiu.Per aquest motiu seguim apostant per la formació i el creixement professional dels nostres docents. En aquesta línia s'han continuat organitzant reunions i grups de treball, simposis, jornades, etc. en les quals ha participat professorat de la Institució. 

Campus virtual

Campus virtual

A mitjans de 2020 Institució va desenvolupar el seu propi Campus Virtual per donar resposta a les necessitats formatives del professorat per fer front a la reobertura dels centres després del confinament.

Es tracta d'una intranet amb càpsules en format multimèdia i amb diversos itineraris formatius perquè els docents puguin anar adquirint les habilitats i coneixements necessaris.

Gràcies a l’èxit del campus i a la bona acollida que va tenir per part del professorat es va dimensionar fins a esdevenir el gestor de coneixement de la Institució que aglutina tots, o gran part, dels materials multimèdia disponibles per a la formació del professorat.

Actualment el campus inclou més de cinc cents recursos multimèdia per a la formació de docents, alumnes i famílies, webinars propis, cursos, entrevistes a experts... 

Impuls educació

Impuls educació

Amb motiu del 50è aniversari de la Institució Familiar d’Educació es va crear el centre d’estudis Impuls Educació. Un espai de contribució social, generador d’idees, debats i projectes per millorar la qualitat de l’educació en el present i en el futur.

Impuls Educació neix com espai d’estudi i diàleg en temes educatius aportant investigació i projectes innovadors que empoderin el professorat, les escoles i les famílies, tot creant un debat positiu sobre educació

Cursos online

Cursos online

Institució compta amb una plataforma de formació online, des d'on s'imparteixen diversos cursos de formació del professorat, amb l'objectiu d'implementar el projecte educatiu Aude!25 a totes les etapes educatives.

Aquests cursos tenen una durada d'entre 30 i 60 hores de formació continuada i tenen reconeixement oficial de l'Administració educativa.

Actualment comptem amb tretze cursos adaptats a les quatre línies del projecte, on es treballen aspectes tant diversos com: la tutoria personal i familiar, model AIRIS pel creixement personal, la competència digital, aprenentatge cooperatiu, cultura de pensament, aprenentatge per projectes, avaluació competencial...   

Jornada a l'IESE

Jornada a l'IESE


Les jornades de formació del professorat que se celebren a l’IESE des de l’any 1995 són un instrument de reflexió, d’intercanvi d’experiències i de col·laboració que ens permeten aprendre de figures destacades en l’àmbit educatiu, empresarial i cultural. El seu tarannà i les lliçons carregades d’experiència han marcat la nostra cultura organitzativa, l’han enfortit i ens recorden, any rere any, la importància de la formació permanent.

El seu tarannà i les seves lliçons carregades d’experiència han marcat la nostra cultura organitzativa, enfortint-la i recordant-nos, any rere any, la importància de la formació permanent.


Fomació directiva a l'IESE

Fomació directiva a l'IESE

La formació i millora continuada dels equips directius dels nostres col·legis va ser una de les prioritats que ens vam marcar a l’inici del Pla Estratègic de la Institució per al període 2016-20 (Aude!). Des del primer moment, vam comptar amb el suport i acompanyament de l’IESE Business School.

Tot va començar amb la definició d’un marc de competències directives específiques per a la gestió i lideratge a l’entorn educatiu. Aquestes havien d’adaptar-se a la realitat de les escoles i potenciar el desenvolupament de la nostra missió, amb un objectiu prioritari: millorar el nostre projecte educatiu en benefici de famílies, professors i alumnes

MÉS INFORMACIÓ