Escola de Música de Turó

Una activitat extraescolar que dóna so i alegria a tota l'escola

La sensibilitat artística té un dels motors del seu desenvolupament en la música. Saber entendre la música, interpretar composicions amb l'instrument que un desitja tocar, participar amb altres companys que toquen instruments diferents en un conjunt musical o en una banda i veure que tot sona harmònicament, és una habilitat a l'abast de molts en Turó.

L'escola de música, una activitat extraescolar dins de l'horari diari, dóna so, color i alegria a tota l'escola.


L'escola de Música de Turó comprèn els cursos de Primària, ESO i Batxillerat.

Classes individuals d'instrument: 1 assaig setmanal en horari extraescolar però dins de l'horari habitual de col·legi per a tots les alumnes a partir de 2n de primària que ho desitgin.

Instruments: Les classes d'instrument són individuals. L'oferta d'instruments la presenta el centre. A partir de 2n de primària, els alumnes es poden iniciar amb la pràctica d'un instrument en qualsevol curs.