Aura College

Orientació cap al seu futur

Aquest projecte neix amb l'objectiu d'ajudar a les alumnes des de 4º de l'ESO fins a 2º de Batxillerat a orientar el seu futur acadèmic i professional.

Orientació professional


Amb l'objectiu d'ampliar l'orientació acadèmica i professional que es treballa des de la Secundària fins al Batxillerat, i sempre amb la voluntat de formar líders capaços de prendre decisions, marcar-se reptes i gaudir d'ells, facilitem a les alumnes un acostament a l'oferta educativa a la qual tindran accés en finalitzar la seva etapa escolar a través de conferències, xerrades formatives, entrevistes, visites a diferents campus universitaris i a diferents fires d'ofertes educatives.

Titulacions de Cambridge

Així, se'ls ofereix a totes aquelles alumnes que ho vulguin classes de preparació a les diverses titulacions de Cambridge, First Certicate i Advance per poder acabar Batxillerat amb la titulació exigida per tots els graus universitaris.

A més de practicar anglès a les classes de preparació i a les classes periòdiques de “speaking” amb professores natives també assisteixen a classes en anglès de cultura anglesa o d'economia.

Master Class

Per facilitar la immersió al món universitari, les alumnes de Batxillerat assisteixen a algunes classes impartides per professors universitaris sobre temes d'actualitat. També reben xerrades de diferents universitats públiques i privades per conèixer els diferents graus i campus universitaris. Per conèixer millor algun d'ells es visiten en les sortides culturals.

Es realitzen pràctiques de química en els laboratoris de la URV i algunes alumnes participen en les olimpíadas de Economia i Biologia.

Voluntariat


És una característica de l'escola participar en diverses campanyes solidàries, a més les alumnes de l'ESO i de Batxillerat participen en el Gran Recapte i ajuden en el Banc d’Aliments i Càrites durant la campanya de Nadal.

Així, Aura College intensifica l'acompanyament durant aquesta etapa en la qual les alumnes han d'escollir, entre altres coses, els seus estudis i futur professional.