Competència oral en anglès: speaking

Conversa amb professors natius en Turó

A l'espai de Turó hi ha una aposta molt forta i valenta per l'aprenentatge de la llengua anglesa. Des de fa ja diversos cursos, la competència oral de la llengua (speaking) es veu reforçada encara més amb els professors natius de “speaking” des de 1er de Primària fins a 2n Batxillerat.

Els alumnes, en petits grups, participen de la classe de conversa on el professor els corregeix i anima a expressar-se en anglès. La classe de speaking és també fonamental per poder preparar-se ben l'examen oral de les proves externes que el col·legi ofereix: Cambridge ESOL, Oxford Test of English, EOI etc...