Competència oral en anglès: speaking

Conversa amb professors nadius a Institució Tarragona

A Institució Tarragona hi ha una aposta molt forta i valenta per l'aprenentatge de la llengua anglesa. Des de fa ja diversos cursos, la competència oral de la llengua (speaking) es veu reforçada encara més amb els professors/es nadius de “speaking” des de 1er de Primària fins a 2n Batxillerat.

Els alumnes, en petits grups, participen de la classe de conversa on el professor/a els corregeix i anima a expressar-se en anglès. La classe de speaking és també fonamental per poder preparar-se be per l'examen oral de les proves externes que el col·legi ofereix: Cambridge ESOL, Oxford Test of English, EOI etc...