Viure la fe

Una visió cristiana del món i de la persona

El projecte educatiu de la Institució Tarragona comprèn totes les dimensions de la persona: l'educació de l'afectivitat i de la intel·ligència, les dimensions social, física i espiritual s'hi integren gràcies a una visió cristiana del món i de la persona. 

Conscients que els pares són els primers educadors dels fills, també de l'educació de la fe, Turó ofereix a pares, mares i professorat que ho desitgi atenció sacerdotal i diverses activitats formatives