Setmana del respecte

El 2 de maig és el Dia Mundial contra l'assetjament escolar; per això, del 24 al 26 d'abril vam treballar la "Setmana del Respecte" amb tot l'alumnat d'Ed. Infantil i Primària .

El 2 de maig és el Dia Mundial contra l'assetjament escolar; per això, del 24 al 26 d'abril vam treballar la "Setmana del Respecte" amb tot l'alumnat d'Ed. Infantil i Primària .

Dins el projecte Personal & Family Project cerquem desenvolupar el lideratge ètic de cada alumne, mitjançant el seu compromís per arribar a ser una persona íntegra dins d’una societat plural i oberta.

Ho fem a través d’un programa en què cada alumne creix harmònicament en les 6 fortaleses que proposa el model AIRISS (Autonomia, Identitat, Resiliència, Integritat, Sociabilitat i Saviesa), i on es valoren cadascuna de les seves dimensions personals: física, afectiva, racional, social i transcendent.

El projecte situa l’eix central del creixement personal en la solidaritat i l’estima als altres: el camí més segur per tal de ser feliç i contribuir a fer un món millor per a tots.

Durant la setmana del respecte, la Carmen Valenzuela, psicopedagoga de l'escola, i l'equip de tutors i tutores, van dissenyar tot un programa d'activitats, on a través del joc, l'art, les dinàmiques d'aula, tots els alumnes van poder reflexionar sobre què vol dir respectar i ser respectat. A les aules d'Ed. Infantil, aprofitant que també es celebrava la setmana cultural, s'han fet servir els contes per treballar el bon fer dels personatges que són respectuosos amb les persones, amb la natura i amb les coses materials.

La setmana del respecte va acabar amb una xerrada per a totes les famílies en què es va explicar què s'ha treballat a l'aula i què es pot fer des de casa partint d’aquests 4 eixos: el respecte per un mateix, el respecte cap als altres, el respecte vers els animals i la natura i; finalment, el respecte per les coses materials.

Tot plegat perquè si eduquem en el respecte, no caldrà parlar d'assetjament.