Arrenca el Programa Excellence

Des de fa uns dies, l'alumnat de batxillerat del programa Excellence ha començat ja les seves sessions

Aquest programa va néixer fruit de la iniciativa de diferents centres educatius i de la Universitat de Navarra i té com a objectiu la consolidació de competències per a la vida universitària i professional. Actualment hi participen més de 400 alumnes d’uns vint Centres Educatius de tota Espanya.

La Universitat de Navarra assessora i col·labora en el desenvolupament d’algunes de les activitats i és responsable de la direcció acadèmica del programa, avalant i valorant tant el programa general com l’específic que es desenvolupa a cada centre. El programa consta d'una part comuna per als diversos centres educatius i una part específica que correspon a cadascun. Cada curs es fan dues reunions de coordinació entre els centres educatius i la Universitat on es fixen, entre altres tasques, les dates clau i la temàtica de les jornades del curs següent.

Es considera que la perspectiva humanista, tant cientificotecnològica com ètica, és la que millor permet comprendre l'entorn social, així com desenvolupar les capacitats intel·lectuals pròpies de professionals responsables i ciutadans compromesos. A més, el Programa Excellence proporciona als alumnes un alt nivell en competències universitàries, de manera que puguin afrontar els estudis universitaris des d'una posició avantatjosa.

Al final del programa s'atorga a l'estudiant un certificat, expedit conjuntament per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Navarra i el centre educatiu en què es detallen les activitats en què ha participat, que pot ser inclòs com a mèrit al currículum vitae.