Projecte lector

Itineraris lectors adaptats a cada alumne/a

Tots els centres de la Institució Familiar d'Educació disposen d'un Projecte Lector on es programen i planifiquen diferents estratègies adaptades a les necessitats individuals de cada alumne per buscar la construcció d'itineraris lectors que els ajudin a despertar el plaer per la lectura.

A la  Institució Tarragona entenem la lectura com un procés complex i de molta importància al llarg de tota l'escolaritat. La incidència dels problemes en la lectura (comprensió, hàbits, fluïdesa...) en el fracàs escolar, és transcendental. D'aquí la rellevància del disseny i desenvolupament d'un projecte en el qual es concedeixi molt protagonisme a l'adquisició de bons hàbits lectors.

En Aura i Turó creiem que val la pena treballar en una programació que persegueixi la coherència i globalitat de les estratègies, instruments, materials, etc., i que parteixi sempre de les necessitats del alumne, garantint moments de lectura lliure, espontània, informal i gratuïta. Així, tant en Primària com en Secundària s'ofereix:

  • Millora permanent dels mètodes utilitzats per a l'aprenentatge de la lectura.
  • Temps diari dedicat a la lectura, des de 1º de primària a 4º AIXÒ
  • Activitats d'animació a la lectura: explica-contes, tertúlies amb escriptors...
  • Accés a la Biblioteca d'Aura