Escola de Música d'Aura

Llenguatge musical, cant coral i pràctica instrumental.

Nombrosos estudis recolzen que la música reforça l'aprenentatge i progrés de les àrees del cervell relacionades amb el llenguatge. La música ajuda també al desenvolupament de les habilitats socials i la creativitat, a l'augment de la memòria, a la motivació i a incrementar la coordinació a edats primerenques. D'aquí la importància d'aquesta àrea de coneixement.

L'escola de Música d'Aura s'inicia en Primària i pot desenvolupar-se fins a 2n d'ESOLa formació musical es vertebra en tres eixos: llenguatge musical, cant coral i pràctica instrumental.

  • Llenguatge musical: 2 hores setmanals de 1er a 6è d'EPRI per a totes les alumnes dins de l'horari lectiu. En ESO també són 2 hores setmanals encara que inclou també un altre eix: la història de la música amb el coneixement dels diferents períodes artístics i els seus compositors més rellevants.
  • Canto coral: 1 assaig setmanal des de 2n fins a de 6è d'EPRI dins de l'horari lectiu, per a totes les alumnes que així ho desitgin. En el cas de ESO  també és un assaig setmanal.
  • Classe d'instrument: 1 assaig setmanal en horari extraescolar per a totes les alumnes que ho desitgin, podent iniciar-se en la pràctica de qualsevol instrument a partir de 2º d'EPRI i fins a 2N de l'ESO. La classe d'instrument és de caràcter individual.

Actualment l'oferta educativa és: clarinet, flauta travesera, guitarra, piano i violí.