Atenció a la diversitat

Cada fill és únic i des de l’escola també fem tot el possible per personalitzar-ne l’educació
i adaptar-nos als seus ritmes d’aprenentatge

Al servei de les escoles

Al servei de les escoles


Des de 2018 a la Institució disposem d’un Departament transversal  d’Atenció a la Diversitat, coordinat per Teisa Dalmau, psicòloga i experta en neuropsicologia i detecció i tractament de les dificultats d’aprenentatge.


Des d’aquesta àrea s’assessora els equips d’atenció a la diversitat de les escoles en tots aquells aspectes relacionats amb la programació, planificació diagnòstic i seguiment de l’atenció a la diversitat de totes les etapes escolars.

Un tret essencial

Un tret essencial


A la Institució afirmem que les nostres són escoles de famílies. Cada fill és únic i des de l’escola també fem tot el possible per personalitzar la seva educació i adaptar-nos als seus ritmes d’aprenentatge. Un dels reptes amb què es troben actualment els centres educatius i els docents és la necessitat d’atendre la diversitat a l’aula i les diferents capacitats i interessos del seu alumnat. 

Considerem que hem de fer molt  més que simplement conviure amb la diversitat.  S’ha de fer un pas endavant per ser capaços d’entendre  aquesta diversitat i de donar-li una resposta  educativa també diversa, que permeti treure el màxim  de cada alumne. Per tant, l’atenció a la diversitat  a l’aula, és un tret essencial a tots els col·legis de la  Institució.

Formació

Formació

S’ha apostat decididament per la formació del professorat com a element decisiu per tal de  progressar i dotar de les eines i de la metodologia  necessàries per atendre la diversitat. 

El Model RTI (intervenció a tres nivells) s'inclou dins d'aquesta línia d'actuació:

- Nivell 1: aplicació de metodologies d’aula que afavoreixin l’atenció a la diversitat (estructures  cooperatives, cohesió de grup, etc…). 
- Nivell 2: suport dins l’aula. Agrupaments flexibles, dues mestres a l’aula, ... 
- Nivell 3: atenció individual o en grup petit, segons la dificultat d’aprenentatge. 

A més, la Fundació Talita —amb la qual col·laborem— acompanya pares i professors que han d’atendre nens i nenes amb discapacitat  intel·lectual, i des de la Institució ajudem als nostres  col·legis en aquesta tasca per la inclusió dels joves  en tots els àmbits de la vida.

Comissió d'Atenció a la Diversitat

Comissió d'Atenció a la Diversitat


Actualment, la majoria de les escoles disposen d’equips d’atenció a la diversitat amb especialistes en l’àmbit de la psicopedagogia, psicologia o logopèdia que realitzen informes amb l’objectiu de donar recomanacions i orientacions als docents i als pares.


També s’han establert sinergies i col·laboracions amb institucions i entitats que s’hi dediquen al diagnòstic i prediagnòstic (Vall d’Hebron, Sant Joan de Déu, CEDIAP...) i a l’assessorament o intervenció educativa (Talita, Fundació Aura, DAPSI...).