Intel·ligències múltiples

Claus per a l'educació personalitzada i el desenvolupament integral dels nostres alumnes

La teoria de les intel·ligències múltiples és un model proposat per Howard Gardner en el qual la intel·ligència no és vista com un concepte unitari, que agrupa diferents capacitats específiques amb diferent nivell de generalitat, sinó com un conjunt d'intel·ligències múltiples, diferents i independents. Gardner defineix la intel·ligència com la "capacitat de resoldre problemes o elaborar productes que siguin valuosos en una o més cultures".

Des de la formulació d'aquest principi pedagògic, l'educació, especialment en les etapes inicials, ha evolucionat considerablement.

En el nostre col·legi la utilització de les estratègies, tècniques i activitats sorgides d'aquesta teoria ens ha permès fer una educació encara més personalitzada i atendre millor a la gran diversitat d'alumnes, ja que coneixent les intel·ligències en què es mostren més hàbils podem aconseguir que les altres intel·ligències arribin a un nivell raonable.