Informació sobre la renovació del concert educatiu a la Institució Tarragona

Carta del director a les famílies i als docents

Benvolgudes famílies i docents,

Turó i Aura van néixer per iniciativa d’un grup de famílies ara fa més de 50 anys. Des del seu origen aquestes famílies volien per als seus fills un projecte educatiu fonamentat en els valors propis de l'humanisme cristià i en l’acompanyament personalitzat a cada família i a cada alumne perquè aquests esdevinguessin persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents.

Com bé sabeu, al novembre del 2020 el TSJC ens va concedir cautelarment la renovació dels concerts a l’etapa d’educació primària per un període de 6 anys, fins al curs 2025-26. En aquell moment estava vigent la LOMCE, que explicitava que els centres diferenciats tenien dret al finançament públic com qualsevol altre centre.

Aquest curs finalitza la vigència dels concerts d’Infantil i d’ESO i el passat 12 d’octubre el conseller González-Cambray va anunciar la intenció del Govern de no renovar el concert a l’ESO de les nostres escoles pel fet de ser diferenciades, emparant-se en la LOMLOE – la nova llei d’educació.

Obligats, per tant, per la decisió del Govern de retirar el concert a l’ESO, i per tal d’evitar un greuge irreparable a les famílies i personal de l’escola, hem sol·licitat la renovació dels concerts per a 4 cursos - fins al 2025-26 - de conformitat amb la Disposició Addicional 25 de la LOMLOE, en el seu redactat actual.

Això vol dir que el proper curs a l’ESO el model d’organització escolar serà mixta, amb nois i noies a la mateixa aula.

La decisió ha estat comunicada i aprovada pel Consell Escolar de la Institució Tarragona. S’han treballat diversos aspectes organitzatius, com l’adaptació d’espais i la uniformitat, entre d’altres. També s’han iniciat les obres pertinents de les instal·lacions per acollir alumnat d’ambdós sexes.

En definitiva, volem que vosaltres i els vostres fills i filles continueu participant de l’educació personalitzada que, des de fa més de 50 anys, ofereixen Aura i Turó. Tot i les circumstàncies, compteu amb la mateixa dedicació i professionalitat de tots els que formem part de la comunitat educativa d’Aura i Turó.

Us mantindrem informats de qualsevol novetat i restem a la vostra disposició per atendre-us personalment.

Gràcies pel vostre suport i confiança!

Cordialment,

Gerardo Meneses
Director
Institució Tarragona

Sense categoria
Noticia