Hooray

L'anglès: una llengua amiga des de ben petits.

El projecte Hooray s'aplica en totes les aules d'Educació Infantil per oferir als nostres alumnes l'oportunitat d'aprendre del seu entorn amb els cinc sentits. Un programa d'immersió total d'aprenentatge multisensorial, fonamentat en el mètode anomenat "Active Learning" o "Multisensorial Learning". Treballem l'anglès de forma visual, auditiva, a través del tacte, del gust, així com a través de l'expressió corporal i el moviment.

D'aquesta forma, es presenten les unitats didàctiques amb diferents materials, es realitzen diverses activitats i pràctiques als diversos espais de l'aula i, finalment, són els nens els que posen en pràctica el que han après a través de jocs, titelles, teatre, cançons i converses.

També utilitzem altres recursos i materials didàctics de l'Editorial Oxford que ens ajuden a complementar el nostre projecte.

Setmanalment, en grups reduïts, dediquem un temps al speaking per potenciar al màxim el desenvolupament de la capacitat comunicativa de tots els nostres alumnes. Les teachers donen un contingut científic a aquests moments de conversa. Els alumnes, en el “Initiation to Science”, realitzen experiments i aprenen anglès de forma vivencial.