Coneixement i identitat

Un projecte per al desenvolupament integral

L'escola és un lloc que ha de permetre i propiciar el desenvolupament integral del nen, buscant el ple rendiment de les seves capacitats.

A Aura creiem que hem d'educar individus integrats i actius que sàpiguen conviure i relacionar-se de forma positiva amb el seu entorn social. L'objectiu d'aquest projecte és el desenvolupament emocional i social del nen. A través d'aquest projecte i les seves diferents activitats i personatges, ajudem a l'alumne a distingir els sentiments perquè, posteriorment, sàpiga relacionar-los amb els diferents tipus d'interacció social.