Competència Digital: iPADS

Un projecte de Turó per educar per al futur

Els alumnes aprenen a utilitzar les tecnologies dins de l'aula com una eina més. Però no solament des del punt de vista tècnic, amb les immenses possibilitats que ofereix una tableta digital, sinó també des del punt de vista personal, on s'ha de fer compatible l'ús de la tecnologia amb l'aprofitament del temps, amb l'ús responsable de les eines que posen el món a les mans de l'alumne. 


Competència digital, sí. Ús educatiu i responsable dels iPads, també.