Aprendre a pensar

Autonomia i raonament per al propi aprenentatge

La principal finalitat de l'ensenyament no és la transmissió de coneixements rebuts de forma passiva per l'alumna. Volem que aprengui a ser, a fer i a aprendre.

Per a això la Institució Familiar d'Educació  es desenvolupa un projecte que potencia l'autonomia i el raonament. En aquest projecte s'inclouen des dels exercicis de lògica fins al treball per projectes.Les tècniques són variades: treball cooperatiu, aprenentatge basat en problemes, debats...