Alumnes de 2n de Batxillerat exposen el Treball de Recerca

Els treballs de recerca dels alumnes de 2n de Batxillerat van ser presentats davant del Tribunal el passat 3, 4 i 5 de Novembre. Aquests treballs havien estat iniciats a 1er de Batxillerat i suposen un 10% de la nota final del curs.

Una part important del treball que es desenvolupa al llarg del Batxillerat pren forma gràcies al Treball de recerca. No es tracta de realitzar una gran investigació, sinó de posar l’alumne en una situació que hagi de fer servir tot un conjunt de coneixements per preparar-se, d’aquesta manera, davant de situacions semblants de la seva vida acadèmica o professional posteriors, en les que hagi d’aplicar diferents procediments, fer transferència de coneixements d’un camp a un altre i mostrar determinades actituds. Els alumnes han de dur a terme una investigació personal, que posi de manifest els coneixements adquirits en les diverses àrees. Aquest treball ha estat orientat per un professor, i cal que l’alumne el presenti davant d’un tribunal.

Els temes treballats enguany han estat ben variats tal i com queda reflexat als títols dels treballs: Self-driving vehicles, la fisioteràpia i el rendiment, Batteries: composition, types and functions, Energías sostenibles y movilidad del futuro, la bioimpresión etc.