4th and 5th grade

Gran immersió lingüística en l'etapa de Primària de Turó

4t i 5è  de primària a Turó són cursos d'una gran immersió en la llengua anglesa.

Els alumnes realitzen un gran nombre d'assignatures en anglès i se'ls exigeix i anima en tot moment a expressar-se en aquesta llengua. La decoració de l'aula, els cartells, el menú del dia, faciliten aquesta immersió, així com les exposicions orals, els treballs en grup cooperatiu, les lectures i redaccions …

Dos cursos que culminen amb la possibilitat de viatjar a Bury St. Edmunds (Anglaterra) per participar al programa d'immersió en anglès de Turó anomenat “English Culture Week”.