Treballs de Recerca a 4t ESO

El passat divendres 18 de maig els alumnes de 4t d'ESO van exposar els seus projectes de recerca.

“El projecte de recerca és un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat de 4t d’ESO en equip o de manera individual, sobre un tema transversal del currículum o focalitzat en un àmbit determinat, per tal de comprovar el grau d’autonomia de l’alumnat i la seva capacitat per treballar en grup”. (Departament d’Ensenyament)

Ja esta aqui el tercer trimestre i  els nostres alumnes han hagut de presentar i defensar davant d’un tribunal de professors i amb els seus companys com a públic, el treball que han estat preparant anteriorment. A banda del contingut de la recerca, els alumnes han posat en pràctica totes les eines d’oratòria que han après fins ara. Tot plegat, el contingut de la recerca i l’exposició oral representen una bona preparació per al Batxillerat o Cicles Formatius quan, en acabar 4t d’ESO, els alumnes comencin una nova etapa educativa.


Preparats per al canvi
Noticia