School Garden

Un ecosistema a l'escola

School Garden és un projecte d'educació mediambiental trilingüe per a alumnes d'Infantil, en el qual tots tenen l'oportunitat d'aprendre a gestionar l'hort ecològic escolar.

La implantació del SCHOOL GARDEN com a eina educativa permet complementar molts dels continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals emmarcats en l'actual currículum d'Educació Infantil d'una forma més vivencial i lúdica.

El fet d'instal·lar aquest ecosistema dins de l'escola possibilita que els alumnes no només aprenguin continguts de ciències naturals, sinó que també ens serveix per abordar aprenentatges d'altres àmbits de coneixement: ciències socials, anglès, matemàtiques , llenguatges verbal i plàstic. Fins i tot ens ofereix l'oportunitat d'incidir en la importància que té el fet d'adquirir uns hàbits alimentaris saludables.