Projecte de Cicle Inicial aules plus

Aquest inici de curs hem engegat el projecte de Cicle Inicial aules plus que ha tingut com a resultat repensar els espais escolars.

L’objectiu d’aquest projecte és la millora de l’aprenentatge dels nois i el treball en equip dels professors.

Els darrers anys institucions com ara la Fundació Jaume Bofill, l’escola Montserrat o el projecte Horitzo2020 han aprofundit en aquests processos de canvi. Situar a l’alumne en el centre de l’aprenentatge, potenciar les interaccions (cooperació i comunicació) i atendre les diferències individuals són principis de l’educació al segle XXI. Petits canvis que poden generar grans impactes en un centre.

Us compartim una INFOGRAFIA que recull un resum de l’enquesta realitzada amb les famílies de 2n de Primària. Creiem que l’avaluació del projecte amb les famílies - a més de amb l’equip docent- és la millor manera de consolidar-lo i de millorar-lo.

Gràcies.


Preparats per al canvi
Noticia