Projecte Chromebooks

Coneixes la transformació digital a les nostres aules?

Com ja és conegut, fa molts anys que comptem amb pissarres digitals interactives a les aules i amb aules d’informàtica on les alumnes van a treballar amb els ordinadors. A més es va anar dotant tota l’escola amb dispositius  que estan al servei del projecte educatiu com Ipads i ordinadors portàtils. Aquestes eines es van renovant amb periodicitat i cada vegada són més actuals, com ara els monitors interactius que hem comprat enguany per a les aules d’Infantil.

Va arribar un punt que les necessitats educatives i la velocitat d'innovació de les noves tecnologies augmentaven i calia incrementar el número d’ordinadors a l’escola i es van estudiar les millors opcions per fer un canvi.

Inici del projecte Chromebooks

Aquest canvi va arribar fa tres cursos, impulsat per Institució Familiar d’Educació, després d’una experiència pilot al col.legi La Vall de Bellaterra. Així doncs, les alumnes de Cicle superior i d’ESO de la nostra escola van començar a treballar amb Chromebooks de l’escola. Després de fer una anàlisi acurada, el curs passat es va apostar per  fent una inversió de compra de 75 dispositius més.

Aquest curs les alumnes de 1r d’ESO han portat com a material aquest dispositiu pel seu ús personal iniciant així en aquesta etapa el projecte Chromebook, treballant de manera habitual amb les eines que proporciona.

Què és un Chromebook?

Un chromebook és un ordinador personal que treballa amb el sistema operatiu Google Chrome OS i que utilitza el navegador web Chrome. Arrenca en 8 segons i tots els continguts (documents, aplicacions, etc) s’actualizen de forma automàtica. Estan pensats per treballar sempre en el núvol. És necessari tenir un compte gmail associat. A tot el contingut personal de gmail, s’hi pot accedir des del chromebook de l’alumne o des de qualsevol ordinador accedint al compte gmail. Gràcies a l’arquitectura multicapa, no cal tenir cap tipus de software antivirus.

Google Apps

Amb el fet de treballar amb chromebooks, de seguida hem descobert totes les avantatges de treballar en tot l’entorn educatiu de Google: Google Apps for education.

L’inacabable oferta de les aplicacions de Google són una avantatge indiscutible per a tot el món educatiu. Crear documents, compartir-los amb les companyes, amb el professor, la facilitat de la comunicació, la senzillesa de les eines, són només algunes de les infinites avantatges de treballar amb les Google Apps.

Una altra avantatge és que es poden utilitzar totes aquestes eines des de qualsevol dispositiu. No cal que sigui des del chromebook de l’alumne. Tant l’alumne com el professor, té tota la seva feina al núvol i des de qualsevol dispositiu hi entra amb el seu usuari de gmail. Com a escoles d’Institució, tenim un domini propi de google. En el nostre cas @instituciotarragona.org. Aquest compte el donem als alumnes des de 3r de primària. Al ser un domini propi, podem assegurar-nos que no sigui un correu amb arribada de correus brossa o pishing o similars. És un correu totalment controlat des de l’administrador google de l’escola i en qualsevol cas, tenim el poder de poder cancel•lar comptes si es donés el cas.

Com s’administra tot aquest model?

Els administradors són els que gestionen totes les màquines chromebooks i tot el sistema de comptes gmail. Des d’una consola administradora, es creen els comptes de gmail (tant dels alumnes, com mestres i professors, com de tot el personal d’administració i serveis), es creen els grups de comunicació interna, es controlen les apps que apareixeran per defecte als chromebooks, es filtren el continguts que no es creuen convenients, etc.

Un model de futur

Els chromebooks es van començar a comercialitzar l’any 2011. L’any 2012, només representaven l’1% dels ordinadors de les aules dels EEUU. El 2015, ja van representar més de la meitat dels ordinadors de les escoles als EEUU. Anem per bon camí i seguirem apostant per aquesta nova eina que ha entrat a les aules i que el que ofereix tot són avantatges.

Ja hem tingut evidències de les avantatges en el nostre projecte de chromebooks. Les mateixes alumnes han quedat sorpreses de la rapidesa d’obertura del dispositiu de manera que no es perd temps de classe per començar a treballar, de la facilitat com poden fer treballs cooperatius, de la facilitat de comunicació entre les alumnes i el professorat a l’hora de compartir deures i corregir treballs…

Cal afegir que l’escola no només treballa les tecnologies amb els Chromebooks. Com hem dit, fa molts anys que totes les aules disposen de PDIs (Pissares digitals interactives), tenim un gran nombre de dispositius a l’abast de les alumnes, darrerament hem triplicat les dades de connexió wifi a totes les aules, hem inclòs el projecte de programació i robòtica des de 4t de primària, el programa formatiu Connecta+, les alumnes d’ESO obtenen el títol oficial ACTIC i un gran etcètera per formar aquestes generacions del futur amb aquestes noves tecnologies, ja no tan noves!


Competència global
Noticia