Primer Concurs de vídeos per Felicitar el Nadal.

Institució Familiar d’Educació convoca la I Edició del Concurs de Vídeos per Felicitar el Nadal amb la finalitat de fomentar l’esperit col·laboratiu i creatiu dels alumnes i pares dels centres.


1.- Entitat organitzadora i finalitat del present concurs:

Institució Familiar d’Educació convoca la I Edició del Concurs de Vídeosper Felicitar el Nadal amb la finalitat de fomentar l’esperit col·laboratiui creatiu dels alumnes i pares dels centres.

El vídeo premiat, serà utilitzat com a felicitació del nadal pels 15.000    pares i mares, 1.000 professionals de l’educació, 8.000 alumnes i 25.000 antics alumnes de la Institució Familiar d’Educació.


2.- Persones a les quals es dirigeix el concurs:

Modalitats de participació:- Individual: podrà participar qualsevol alumne, docent o alumni delscentres d’Institució Familiar d’Educació.- En grup: els alumnes, docents o alumni podran participar en grupsense nombre mínim o màxim d’integrants.


3.- Altres dades:

Els participants podran enviar els seus vídeos a partir del 18 denovembre i fins al 18 de desembre tots dos inclosos. No s’admetranels vídeos rebuts en dates posteriors.Es farà públic el vídeo premiat el dimarts dia 20 de desembre de 2016.


4.-Temàtica, durada i presentació:

Els vídeos presentats hauran de tenir una durada màxima d’1 min 30segons. La temàtica ha de girar entorn de l’esperit nadalenc. Podranpresentar-se vídeos produits en català, castellà o anglès. En tot cas, hade ser un vídeo original no presentat a altres concursos.Per presentar el vídeo a concurs, el responsable del grup hauràd’enviar un mail amb el següent contingut a l’adreça de [email protected], indicant:- L’enllaç al vídeo en les plataformes Youtube o Vimeo.-Breu descripció/missatge amb un màxim de 300 caràcters.-Nom i cognoms, curs i centre escolar dels autors.

Els vídeos presentats s’inseriran –segons criteris de l’entitatorganitzadora- en el web que es donarà a conèixer més endavant.


5.- Jurat:

El jurat estarà compost per professionals del món audiovisual.


6.- Hi col·laboren: 

Fundació Impuls, BTCOM, Kerygma

7.-Premi:

L’autor/autors del vídeo guanyador podran escollir unprojecte solidari, desenvolupat per entitats no lucrativesamb les que col·laboren de forma habitual les escoles, perdestinar-li una aportació de 600 € a través de la FundacióImpuls.- Fundació Busquets (Terrassa)- Hermanitas de los Pobres (Palma)- Fundació Jericó (Lleida)- Fundació Bona Nit (Tarragona)- Casa Guadalupe (Sabadell)- Càrites Diocesana- Fundació Montblanc (Ebale - R.D. Congo)- Harambee (Kenya).


8.- Legal:

Els autors del video premiat, cediran els seus drets dereproducció, comunicació i publicació a Institució Familiard’Educació que en cap cas en farà un ús comercial.

Noticia
Articles relacionats