Llegir és essencial!

El nou projecte de lectura internacional: Fiction Express

Aquesta és la raó per la qual Aura i Turó hem decidit començar un projecte de lectura innovador anomenat Fiction Express que consisteix en una plataforma que connecta l'alumnat amb autors professionals, i els anima a llegir per plaer mitjançant la cocreació de diverses històries. És un projecte implementat tant a escoles britàniques com amb escoles arreu del món en què s'ensenya l'anglès com a primera llengua estrangera.

Som-hi!

Fiction Express introducción

Fiction Expres: Aportación al desarrollo de las competencias

Competència global
Noticia