Jornades Team Leaders

"Cada alumne és únic, valuós i té múltiples talents que ha de descobrir i posar al servei de tots"

El passat 17 i 18 de gener, els Team Leaders de l'ESO van participar a les Jornades Team Leaders. 

Team Leaders és el nostre programa de lideratge compartit que desenvolupem als cursos de l'ESO. Va néixer a l’inici del col·legi amb el nom de "Consell de curs". Consisteix a constituir un equip de 5 alumnes que es posaran al servei de totes les companys del grup, de manera que la classe es converteixi en el millor lloc perquè tots aprenguem, creixem com a persones i siguem feliços. Es fonamenta en la idea bàsica que cada alumne és únic, valuós i té múltiples talents que ha de descobrir i posar al servei de tots. 

Aquests són els acords essencials que treballen els Team Leaders:

  • Proposar millores perquè tots puguem créixer com a estudiants, amics i persones en les cinc dimensions del creixement personal, fomentant l’AIRISS mood.
  • Preocupar-se per la situació personal de cada alumne de la classe, valorant positivament les diferències i atenent les dificultats que apareguin.
  • Ajudar el tutor/a en la gestió de la classe i en la resolució de conflictes, buscant sempre que totes les parts guanyin.
  • Treballar amb el professorat que imparteix les diferents matèries per trobar millores.
  • Liderar els projectes i objectius que es marqui la classe com a grup. 
  • Representar la classe davant el tutor/a, el professorat i la direcció.  

Lideratge ètic
Noticia