Jornades de presentació del programa Excellence

Els alumnes de batxillerat que participen al programa Excellence han assistit a les jornades universitàries d'inauguració del programa excellence

El passat 17 i 18 d'octubre els alumnes de batxillerat de Turó que participen al programa Excellence van viatjar fins a Pamplona per assistir a les Jornades Universitàries d'inauguració del programa Excellence.

El Programa Universitari Excellence, és un programa de formació en competències per a la vida universitària i professional dirigit a alumnes de Batxillerat. Sorgeix de la col·laboració entre diferents col·legis, entre ells Turó,  i la Universitat de Navarra, així com del seu comú interès per millorar la formació cultural dels joves estudiants i, per tant, la seva capacitat per a l'acció en la societat. El programa consta d'una part comuna per als diversos centres educatius i d'una part específica a cada un d'ells.

Es considera que la perspectiva humanista, tant científic-tecnològica com ètica, és la que millor permet comprendre l'entorn social, així com desenvolupar les capacitats intel·lectuals pròpies deprofesionales responsables i ciutadans compromesos. A més, el Programa Excellence proporciona als alumnes un alt nivell en competencies universitàries, de manera que puguin afrontar els seus estudis universitaris des d'una posició privilegiada.

El Programa, que té una durada de dos cursos, s'estructura en tres àrees: (1) Competències universitàries i professionals, (2) Continguts temàtics, (3) Orientació universitària. Cada àrea consta d'activitats obligatòries i opcionals, que inclouen jornades, conferències, seminaris, viatges, treball en grup, temes de recerca, etc.

 A final de curs tindrà lloc la defensa pública del Treball de recerca realitzat per cada grup d'alumnes. Els que cursin satisfactòriament el Programa rebran un certificat de la Universitat de Navarra, que podran adjuntar al seu currículum vitae, com un element diferenciador. La direcció acadèmica del programa correspon a laF acultad del Filosofia i Lletres de la Universitat de Navarra.

Competència global
Noticia