Informació Proves Cambridge 2024

Institució Tarragona Centre examinador de les Proves Cambridge

Benvolgudes famílies d’Institució Tarragona,

Com bé ja sabeu, des de fa anys a Institució Tarragona es treballa directament amb Cambridge Examinations. Pensem que és important de cara al futur acadèmic i laboral dels vostres fills i filles que el nivell d’anglès que van adquirint no només quedi reflectit al butlletí escolar, sinó també en un certificat o diploma d’una entitat externa que acrediti que s’han assolit uns coneixements. És per aquest motiu que volem oferir als vostres fills i filles la possibilitat d’examinar-se a Institució Tarragona dels títols que ofereix la Universitat de Cambridge, que tenen un clar reconeixement arreu.

Podeu posar-vos en contacte amb el professorat d’anglès dels vostres fills i filles per resoldre qüestions específiques; i també podeu escriure a aquestes adreces de correu electrònic per qualsevol dubte que us pugui sorgir:


Exàmens Cambridge Aura- YOUNG LEARNERS (Starters, Movers i Flyers):

Mònica Barrull (noies): [email protected]

Lluís Oriol (nois): [email protected]


Exàmens Cambridge Turó- KETfS, PETfS, FCEfS i CAE:

Marta Company (noies): [email protected]

Carles Guarinos (nois): [email protected]


Exàmens (es realitzaran a Aura) , dates i preus:

2n PRIMSTARTERS25 de maig67€
4t PRIMMOVERS25 de maig67€
6è PRIMFLYERS25 de maig71€


Exàmens (es realitzaran a Turó) , dates i preus:

6è PRIM i ESOKET for Schools4 de maig108€
ESOPET for Schools4 de maig115€
ESO-BATFCE for Schools4 de maig215€
ESO-BATCAE4 de maig230€


Per a la inscripció:

Emplenar la inscripció online abans del 22 de març pels exàmens que es realitzin a Aura (YOUNG LEARNERS: Starters, Movers i Flyers): formulari_Cambridge_primària

Emplenar la inscripció online abans de l’1 de març pels exàmens que es realitzin a Turó (KETfS, PETfS, FCEfS i CAE): formulari_ Cambridge_ESO_BAT


Per al pagament:

Des de secretaria giraran un rebut corresponent al preu de l’examen el mes de març-abril.

Esperem que la informació sigui aclaridora i del vostre interès,


Descarrega la carta amb la informació:

Carta informativa en PDF


Marta Company i Carles Guarinos

Caps del departament d’anglès


Competència global
Noticia