Estudi sobre l'oli d'oliva

Fa unes setmanes tres alumnes de batxillerat van passar una enquesta sobre el consum de l'oli d'oliva. L'enquesta formava part d'un treball que realitzaven dins del programa Excellence. Un cop acabat el treball, ens volen presentar el seu resultat.

L’oli d’oliva és un dels pilars de la dieta mediterrània i té una gran importància en l’economia de la nostra província. A més en els últims anys nombrosos estudis han demostrat que el seu consum es molt beneficiós per la salut. Per aquestes raons, tres alumnes de 1r de Bat: Marc Herault, Marc Sisternes i Pau Altur, van realitzar una enquesta entre les famílies del col·legi per conèixer-ne el consum. L’enquesta tingué una gran participació amb unes 162 famílies que sumen un total de 729 persones.

La primera dada rellevant extreta del estudi es que el 100% de les famílies enquestades consumeixen oli d’oliva, una dada molt positiva. A més tot i la prevalença d’altres tipus d’olis entre els enquestats, un 44 % utilitza exclusivament l’oli d’oliva.

Respecte del tipus d’oli d’oliva consumit, el majoritari es l’oli d’oliva verge extra amb 4,41 litres per càpita, molt superior al consum mitjà espanyol de 1,34 litres per càpita. En canvi el consum d’oli d’oliva refinat, de menor qualitat, es significativament inferior a la mitjana espanyola. Això es creu que es degut a la forta vinculació de l’oli d’oliva de qualitat amb el territori i també amb una major conscienciació de les famílies en relació amb el paper de la nutrició en la seva salut.

Pel que fa als canals d’adquisició de l’oli, s’ha percebut una notable diferència respecte de la mitjana espanyola. Si entre la majoria de ciutadans el canal d’adquisició predominant són els supermercats i hipermercats (89,9%), aquest només representa el 32,6% de l’oli adquirit per les famílies enquestades. Entre les famílies del col·legi, el canal d’adquisició predominant són les cooperatives amb un 47,4 % de l’oli adquirit, una xifra que gairebé quintuplica la de la mitjana espanyola. Per últim, s’han detectat dos canals d’adquisició que en el context de tot l’estat són negligibles però que tanmateix en el col·legi representen una part important de l’oli adquirit. Aquests són les fires i la producció pròpia amb un 6,7% i un 7,4% de l’oli adquirit, respectivament.

En resum, els autors de l’estudi creuen que el consum d’oli d’oliva i especialment d’oli d’oliva de qualitat entre les famílies del col·legi es correcte per a una bona alimentació.

Els alumnes abans mencionats, presentaran el treball a la Universitat de Navarra el proper dissabte 11 de març, en el marc del programa Excellence.

Si voleu consultar el treball complet cliqueu en aquest link:

Análisis y comparativa del consumo de aceite de olivaNoticia
Articles relacionats