Esmozar Solidari

L'Esmorzar Solidari del mes de maig anirà destinat a "La casa familiar Mare de Déu de Misericòrdia de Reus".

L'any 1992 a causa de la celebració del IV Centenari de l'aparició de la Mare de Déu a la pastoreta Isabel Besora, en una de les propostes de l'Assembiea de Cristians de Reus, es va resoldre:

‑ La creació duna "Casa de Misericórdia" que es posaria a disposició duna congregació religiosa especiaiitzada en el camp de la pobresa i la marginació i que pal·liés els déficits fruit de la injusticia que la nostra societat genera.

A tal fi, es va contactar i es va poder comptar, amb la Congregació dels Germans Franciscans de Creu Blanca (Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca) experimentada en l'acolliment en "cases familiars" de persones d'aquestes característiques. Amb molta il.lusió van acollir el projecte i es van responsabilitzar de la gestió comptant amb que també a Reus trobarien la col.laboració d'un generós voiuntariat.

La casa del carrer de l'Hospital, n° 41, es va rehabilitar i adaptar per a que poguessin viure‑hi fins a 24 persones.

Es va constituir la "Fundació Benéfica Privada Mare de Déu de Misericórdia", el president de la qual es el Prior de 1'Arxiprestat de Reus, per a dirigir i compartir la tasca de la gestió amb els HE (Franciscanos de Cruz Blanca). Segons els estatuts, "s'acolliran persones necessitades d'atenció i assisténcia, amb pocs o nuls recursos económics i socialment abandonades"

Oberta des de gener de 1998, va ser inaugurada oflcialment el dia 25 del mateix any, festa de la Mare de Déu de Misericórdia, pel Sr. Arquebisbe de Tarragona, Mons. Lluis Martinez Sistach.

Actualment a la Casa viuen 22 persones en un ambient familiar i acollidor i 3 Germans que gestionen el dia a dia i que compten amb el suport i l'ajuda de diversos voluntaris i col·laboradors.

http://www.parroquiesdereus.com/casa-mare-de-deu-de-miseric%C3%B2rdia/

Noticia
Articles relacionats