Els alumnes de 2n de Batxillerat presenten el seu Treball de Recerca

Fa pocs dies van tenir lloc les exposicions del Treball de Recerca. Tot l’alumnat del segon curs de batxillerat va haver de defensar el seu treball davant d’un tribunal.

Fa pocs dies van tenir lloc les exposicions del Treball de Recerca. Tot l’alumnat del segon curs de #batxillerat va haver de defensar el seu treball davant d’un tribunal. 

En el marc educatiu del Batxillerat es contempla la competència en recerca en les diferents matèries, així com el tractament de la informació i la seva correcta exposició.

El Treball de Recerca orienta l’alumnat a la investigació i aprofundiment d’un tema d’interès, mitjançant l’orientació del professorat tutor.

L’alumne ha de formular la seva hipòtesi de treball i posar en pràctica els coneixements adquirits durant tota la secundària. Ha de mostrar iniciativa, creativitat i esperit crític, aplicant la metodologia adequada. És imprescindible l’ús de les TIC en el procés de recerca, tractament i presentació final dels resultats. L’exposició és oral i davant d’un tribunal, prèvia presentació del document escrit.

Malgrat els nervis, tots els alumnes ho van fer molt bé i van poder explicar amb detalls la seva investigació. 

Competència global
Noticia