Coneixes el nostre programa d'immersió en anglès?

Aprendre anglès de forma natural i activa des dels 0 fins als 18 anys

Els darrers anys, l’ensenyament dels idiomes i, en especial, l’ensenyament de l’anglès ha esdevingut una eina imprescindible per moure’s en un món absolutament globalitzat. Les comunicacions, els viatges, el comerç, la transmissió d’idees, el món científic i d’investigació, per posar uns exemples, tenen una llengua majoritària comuna: l’anglès.

Actualment, més del 85% de les feines qualificades exigeixen un nivell avançat d’anglès. Sabent això, les universitats, demanen un nivell alt d’anglès per poder atorgar els seus graus i què dir del món professional en general?

Des de la Institució Tarragona apostem al màxim per aquesta realitat ineludible: l’aprenentatge dels idiomes i, en concret, l’aprenentatge de l’anglès esdevé una eina fonamental per a qualsevol currículum orientat a donar una bona preparació pel futur professional i social de cada alumne.


A Institució Tarragona Aura i Turó comptem amb un programa d’immersió en anglès. Apostem per l’aprenentatge d’aquesta llengua des de edats primerenques, des dels 0 anys en endavant. Són ben coneguts els estudis que assenyalen que aquests primers anys són els millors per a l’aprenentatge de les llengües, quan els cervells dels més petits tenen més potencialitat. De fet, aquesta immersió en llengües en edats primerenques és especialment productiva a nivell oral.

 “Els nens i nenes des de la Llar d'Infants ja anys gaudeixen i aprenen l'anglès a traves de l’active learning: un mètode vivencial que inclou el joc i les rutines de classe com a eines per a facilitar als més petits l'assoliment del vocabulari, sons i llenguatge”.
Elisa Comes, Directora de l’espai Aura
A partir de l'Educació Infantil, els i les alumnes, en petits grups, participen de la classe de conversa on el professor/a els corregeix i anima a expressar-se en anglès.
La classe de speaking és fonamental per poder preparar-se bé per a les proves externes que el col·legi ofereix, certificats oficials com: Cambridge ESOL, Oxford Test of English, EOI, etc. Amb l’objectiu de fer de la llengua anglesa una eina de comunicació natural, com poden ser el català i el castellà. 
 “Des de fa ja diversos cursos, la competència oral de la llengua es veu reforçada encara més amb els professors/es nadius de speaking des de Llar d'Infants fins a 2n Batxillerat”.
Gerardo Meneses, Director de l’espai Turó
Quanta més naturalitat hi ha en l’aprenentatge d’una llengua, més fluid és el seu ús en el dia a dia. I, per aquest motiu, l’aposta que fa la Institució Tarragona, tant a Aura com a Turó, no és només de més hores de llengua anglesa o matèries donades en anglès -CLIL- sinó d’exposició seguida i natural a l’anglès, al llarg de tota la vida escolar de cada alumne.
Aquest programa es pot completar amb l l’oferta de programes d’immersió a diferents nivells o estades a l’estranger, des d’una setmana fins a un trimestre d’escolaritat, programes d’intercanvi amb escoles d’arreu, un Summer Camp, etc.
L’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès és una realitat arrelada profundament a les nostres escoles. D’aquesta manera es garanteix que els alumnes surten preparats per comunicar-se i viure en un món global


Competència global
Galeria