Coneixes el nostre programa d'immersió total en anglès?

Aprendre anglès de forma natural i activa des dels 0 fins als 18 anys

Els darrers anys, l’ensenyament dels idiomes i, en especial, l’ensenyament de l’anglès ha esdevingut una eina imprescindible per moure’s en un món absolutament globalitzat. Les comunicacions, els viatges, el comerç, la transmissió d’idees, el món científic i d’investigació, per posar uns exemples, tenen una llengua majoritària comuna: l’anglès.

Actualment, més del 85% de les feines qualificades exigeixen un nivell avançat d’anglès. Sabent això, les universitats, demanen un nivell alt d’anglès per poder atorgar els seus graus i què dir del món professional en general?

Des de la Institució Tarragona apostem al màxim per aquesta realitat ineludible: l’aprenentatge dels idiomes i, en concret, l’aprenentatge de l’anglès esdevé una eina fonamental per a qualsevol currículum orientat a donar una bona preparació pel futur professional i social de cada alumne.


A Institució Tarragona Aura i Turó comptem amb un programa d’immersió total en anglès. Apostem per l’aprenentatge d’aquesta llengua des de edats primerenques, des dels 0 anys en endavant. Són ben coneguts els estudis que assenyalen que aquests primers anys són els millors per a l’aprenentatge de les llengües, quan els cervells dels més petits tenen més potencialitat. De fet, aquesta immersió en llengües en edats primerenques és especialment productiva a nivell oral.

 “Els nens i nenes de 0 a 1 anys gaudeixen i aprenen l'anglès a traves de l’active learning: un mètode vivencial que inclou el joc i les rutines de classe com a eines per a facilitar als més petits l'assoliment del vocabulari, sons i llenguatge”.
Elisa Comes, Directora de l’espai Aura
A partir de la Primària, els i les alumnes, en petits grups, participen de la classe de conversa on el professor/a els corregeix i anima a expressar-se en anglès. La classe de speaking és també fonamental per poder preparar-se be per l'examen oral de les proves externes que el col·legi ofereix: Cambridge ESOL, Oxford Test of English, EOI etc...

 “Des de fa ja diversos cursos, la competència oral de la llengua es veu reforçada encara més amb els professors/es nadius de speaking des de Llar d'Infants fins a 2n Batxillerat”.
Gerardo Meneses, Director de l’espai Turó
Però no és tracta d’una moda o d’aconseguir certificats d’anglès sí o sí, sinó de fer de la llengua anglesa una eina de comunicació natural, com poden ser el català i el castellà. Quanta més naturalitat hi ha en l’aprenentatge d’una llengua, més natural és el seu ús en el dia a dia. I és que l’aposta que fa la Institució Tarragona, tant a Aura com a Turó, no és només de més hores de llengua anglesa o matèries donades en anglès -CLIL- sinó d’exposició seguida i natural, al llarg de moltes hores, a l’anglès.

Aquest programa no tindria sentit si l’escola no oferís una continuïtat al llarg de la primària i l’escolaritat obligatòria amb programes d’immersió a diferents nivells a l’escola o estades a l’estranger, un Summer Camp a l’estiu, o bé des d’una setmana fins a un trimestre d’escolaritat, programes d’intercanvi amb escoles d’arreu, etc.
Les famílies també són molt importants -com ho han estat sempre a les nostres escoles-, en el desenvolupament del programa d’immersió. Si les famílies estan motivades, col·laboren des de casa, es veuen entusiasmades pel projecte i, fins i tot, s’involucren aprenent (si els fa falta, clar), els alumnes estaran motivats. Perquè l’altra part d’aquesta equació, que és el professorat, ja està motivat, diríem, i fins i tot, entusiasmat.

L’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès ja no és una moda, és una realitat. Els nens i les nenes que ara tenim a les nostres escoles -ho sabem- tindran el món al seu abast per a treballar i per viure. El projecte de les seves vides és molt ampli i, amb molta facilitat, es trobaran treballant arreu del món. La llengua amb què es comunicaran gairebé amb tothom serà l’anglès. Esperem que aquest projecte d’Institució Tarragona, Aura i Turó, pugui aportar molt a la nostra societat i sigui un pas endavant en la competència que, com a futurs professionals, han de tenir els nostres ciutadans del demà.


Global competence
Gallery