Certificat d'Atenció Sanitària Immediata (nivell II)

El passat divendres 19 de maig, els alumnes de 1r de batxillerat van rebre el títol homologat per la Creu Roja d'Atenció Sanitària Immediata, nivel II.

Cal dir  que el 100% dels alumnes que es van inscriure en aquest curs coordinat i dirigit per professionals sanitaris van superar amb èxit les diferents proves teòriques i pràctiques. Un total de 50 hores lectives on els alumnes van rebre durant aquest curs lectiu formació de continguts sobre el protocol de suport bàsic i conceptes relacionats amb la prevenció, el socorrisme i la salut.

El proper curs 2017/18 aquest títol de caire formatiu i extracurricular tornarà a formar part del pla docent de batxillerat.

Noticia
Articles relacionats