Beques del Ministeri d'educació

Informació sobre les beques que ofereix el Ministeri d'Educació per a estudis postobligatoris

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha publicat el termini per sol·licitar les beques oficials del curs 2023-2024. Enguany el termini de presentació de les beques és del 27 de març al 17 de maig de 2023.

Per a informar-vos de les condicions de les beques i sol·licitar-la, si s'escau, podeu seguir el següent enllaç: BEQUES OFICIALS MINISTERIO. Per a més informació podeu clicar aquí.

Més informació: El Reial Decret 117/2023 fixa els llindars de renda per al curs 2023–2024. És la norma que fixa per a cada curs acadèmic quins són els límits (llindars) de la renda de la unitat familiar per tenir dret a beca. També recull les quantitats de les beques i ajuts per al proper curs Descarregar

Moltes gràcies.

Lideratge ètic
Noticia