3r d'ESO: Treball de Síntesi

"La Revolució Francesa" Visita al Museu del Vestit de Barcelona.

El crèdit de síntesi és un conjunt d'activitats interdisciplinàries, concebudes per comprovar si s'han aconseguit, i fins a quin punt, els objectius establerts en les diverses àrees curriculars. És un treball que fomenta el treball en grup, la recerca i la relació amb l'entorn.

Les alumnes hauran de treballar en equip i individualment i en finalitzar el crèdit hauran de presentar el treball realitzat i l'hauran d'exposar davant d'un tribunal format per professores del Col.legi que n'avaluarà el contingut, la presentació i la cooperació entre els diferents membres del grup.


Noticia
Articles relacionats