Robòtica: el repte de desenvolupar la creativitat

En els darrers anys els instruments i aplicacions digitals s'han anat fent més presents en totes les situacions de la vida escolar de la Institució i aquest ús ha esdevingut més transversal en diferents espais, àrees i matèries.

És ara el moment d'afrontar nous reptes amb la voluntat de desenvolupar la creativitat, la col·laboració i l'aprenentatge competencial així com ensenyar i difondre el pensament computacional i la programació als nostres alumnat.

Per això, a la Institució Tarragona l'alumnat del cicle superior de primària s'endinsa dins del món de la robòtica i de la programació amb Mblock, un programa que permet crear jocs, històries interactives i animacions fent servir el llenguatge per blocs introduint així el pensament computacional d'una manera fàcil i senzilla. Paral·lelament amplien el treball sobre llenguatge de programació que permet treballar seqüències lògiques i nocions bàsiques amb l'eina Code.org, així com la programació amb blocs.

Competència global
Noticia