Mónica Pintaluba de 2n de BAT premiada

Atenent a criteris de qualitat tecnològica i interès del treball presentat al Fòrum TRICS, el Jurat ha designat que el treball de recerca de MÓNICA PINTALUBA de 2n de BAT i dirigit per la Pilar Artiga mereix el 3r premi en l´ámbit agroalimentari.

El Fòrum TRiCS és una activitat d’estímul de la creativitat científica dels estudiants de Batxillerat que té una llarga i exitosa trajectòria. En aquesta línia, des de la Universitat, i en concret, des de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química, es vol realitzar un reconeixement als millors treballs de recerca presentats oferint un seguit de premis 
L’objecte dels premis és reconèixer la qualitat científica i tecnològica dels treballs de recerca presentats al Fòrum TRiCS en l’àmbit de les titulacions de Grau desenvolupades a l’Escola Tècnica d’Enginyeria Química que són: 
Grau en Enginyeria Química 
Grau en Enginyeria Mecànica 
Grau en Enginyeria Agroalimentària 
Per a cada ensenyament s’han establert tres categories de premis 

El Jurat de selecció va examinar els abstracts dels treballs presentats al Fòrum TRiCS i va realitzar una pre-selecció dels que va considerar que tenen més qualitat. Des de l’organització del Fòrum TRiCS es van posar en contacte amb els estudiants pre-seleccionats per tal d’oferir-los la possibilitat de presentar la seva candidatura als premis. 
Els estudiants que han presentat la seva candidatura han de remet el treball de recerca complet al Jurat de Selecció que el va examinar. Així mateix, el Jurat va analitzar la presentació dels treballs que els estudiants van realitzar en el Fòrum TRiCS. 

El Jurat de Selecció ha estat format pel Director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química- Dr. Bonet-, pels professors/es responsables dels ensenyaments de Grau de l’ETSEQ i per un membre del personal d’administració i serveis del centre .
La valoració dels treballs ha estat: 
70% treball de recerca 
30% presentació

Noticia
Articles relacionats