L'Institut Guttmann a 4t d'ESO

El passat divendres 3 de novembre dos membres de l'institut Guttmann van donar una xerrada als alumnes de 4t d'ESO sobre la prevenció d'accidents i de les conseqüències en el sistema nerviós.

L’increment de la incidència de traumatismes cranioencefàlics i de lesions medul∙lars traumàtiques entre la població jove, a causa principalment dels accidents de trànsit i a les activitats esportives i de temps lliure, fa necessari el desenvolupament de programes de Prevenció que difonguin aquesta problemàtica i estimulin actituds de precaució entre la població de major risc.

La Fundació Institut Guttmann, amb la col∙laboració del Servei Català de Trànsit, ha dissenyat el programa “GAME OVER”, destinat a adolescents i joves, per a la Prevenció d’Accidents i de les seves conseqüències en el sistema nerviós central: lesions a l’encèfal i a la medul∙la espinal.

Aquest programa vol aconseguir:

1. La sensibilització i l’Educació Sanitària sobre la naturalesa i funcionament del sistema nerviós central i de les conseqüències irreversibles que pot tenir qualsevol traumatisme que el lesioni.

2. Conscienciar als joves dels perills de determinades conductes imprudents a la carretera i en la pràctica d’activitats de lleure.

3. Despertar l’interès per a la Prevenció d’Accidents i promoure actituds de precaució i de responsabilitat social.

4. Apropament a la situació de les persones afectades per a discapacitats físiques motrius i coneixement de les possibilitats que tenen de desenvolupar un paper actiu en la societat.

Noticia
Articles relacionats