Interiorització dels traços a través del moviment

Quan parlem de grafomotricitat ens referim al moviment que fa la mà a l'hora d'escriure. Per tal que un nen assoleixi un bon traç és necessari que des de ben petits es treballin totes les habilitats motrius.

Mitjançant la psicomotricitat, el nen treballa conceptes relatius a l’espai i el temps, d’una forma lúdica i sense adonar-se’n. Volem aconseguir un domini progressiu de les destreses motrius bàsiques necessàries, coordinació i equilibri, alhora que potenciem el desenvolupament de la motricitat fina, la manipulació i el grafisme, aconseguint una millor capacitació dels nostres alumnes en l'escriptura, la lectura i les matemàtiques, indispensables avui en dia per a l‘èxit acadèmic! 

Des de Llar d'Infants els nens realitzen activitats de psicomotricitat fina i circuits neurofuncionals que els permetran aconseguir tonicitat, segmentació, coordinació oculmanual, lateralitat i una bona organització espai temps, aspectes que estan directament relacionats amb l'adquisició del traç. Aquestes activitats ajuden el nen a tenir un millor control de totes les parts del cos que intervenen en el procés de la lectoescriptura (braços, espatlla, coll, canells, dits...).

És per això que a educació infantil, concretament a EI4, després d'haver treballat molt els moviments globals a llar d'infants i a EI3, introduïm moviments específics que preparen el nen per realitzar els traços de les lletres, és el que anomenem sanefes. Aquests moviments els relacionem amb elements que ens envolten per tal que suposin un aprenentatge més significatiu. Primer els realitzem amb el mateix cos amb l'objectiu que el nen els vivenciï, interioritzi i assimili la direccionalitat. Posteriorment plasmem el traç en diferents superfícies començant en suport vertical per passar a l'horitzontal (paret, pissarra, sorra, a terra...), amb diferents tècniques (pintar, resseguir...), diferents materials (aigua, plastilina, pintura...) i varietat d'instruments (pinzells, retoladors...). Les primeres sanefes que introduïm a EI4 són les que faciliten l'escriptura de la lletra de pal per passar després a sanefes que ajuden a assolir la destresa necessària per escriure amb lletra lligada.

 L'importància de la grafomotricitat a Educació Infantil

Quan parlem de grafomotricitat ens referim al moviment que fa la mà a l'hora d'escriure. Per tal que un nen assoleixi un bon traç és necessari que de ben petits es treballin totes les habilitats motrius. Realitzem activitats que permetran aconseguir tonicitat, segmentació, coordinació òculo manual, lateralitat i una bona organització espai temps, aspectes que estan directament relacionats amb l'adquisició d'un traç correcte. Aquestes activitats ajuden al nen a tenir un millor control de totes les parts del cos que intervenen en el procés de la lectoescriptura (braços, espatlla, coll, canells, dits...).

És per aixó que a educació infantil, concretament a EI4, després d'haver treballat molt els moviments globals a llar d'infants i a EI3, introduim moviments específics que preparen al nen per realitzar els traços de les lletres, eś el que anomenem sanefes. Aquest moviments els relacionem amb elements que ens envolten per tal que suposin un aprenentatge més significatiu. Primer els realitzem amb el propi cos amb l'objectiu que el nen els vivencïi, interioritzi i n'assimili la direccionalitat. Posteriorment plasmem el traç en diferents superfícies començant en suport vertical per passar a l'horitzontal (paret, pissarra, sorra,a terra...), amb diferents tècniques (pintar, resseguir...), diferents materials (aigua, plastelina, pintura...) i varietat d'instruments (pinzells, retoladors...).

Les primeres sanefes que introduim a EI4 son les que faciliten l'escriptura de la lletra de pal per passar després a sanefes que ajuden a assolir la destresa necessària per escriure amb lletra lligada.Preparats per al canvi
Noticia