Graduació del curs “Expert en Educació Familiar”

Davant la necessitat actual d'harmonitzar tots els agents educatius, però especialment la relació família i col·legi, sorgeix el Programa Expert en Educació Familiar, de la mà de la consultora Identitas.

Aquest programa, dirigit al professorat, però també a pares i mares, té com a objectiu formar a educadors com a professionals de l'assessorament educatiu familiar, per a orientar, prevenir i proposar solucions innovadores a les dificultats escolars i familiars. Gairebé tot el professorat d’Aura i algunes famílies han realitzat el curs “Expert en Educació Familiar DAIP” que ha tingut una durada de tres anys i que es va cloure aquest cap de setmana a Aura, amb el lliurament dels títols. L’acte el va presidir el doctor Juan José Javaloyes, fundador i director d’Identitas, que va pronunciar la conferència de cloenda del curs.

La directora Imma Molas va comentar l’experiència tan positiva que ha representat per a tot el professorat aquest curs de formació que respon a la necessitat d’educar a les nostres alumnes en la total expressió de les possibilitats personals. “Només així seran capaços de canviar el seu futur com ells mateixos decideixin lliurement, sense claudicar a les pressions ambientals que poden disgregar la unitat personal”

Aquest curs ha intentat descobrir a pares i educadors la importància del Desenvolupament Harmònic de la Identitat Personal (DAIP), com el fonament sòlid de la qualitat de l'educació, i entrenar-los en el treball conjunt, mitjançant programes específics d'educació per a cada etapa del desenvolupament i entrevistes personals.


Preparats per al canvi
Noticia