ESO: Exàmens recuperació setembre

Us indiquem a continuació els exàmens d'avaluació extraordinària de setembre per a aquelles alumnes que han suspès alguna matèria a l'avaluació final de curs i l'han de recuperar.

CALENDARI D'EXÀMENS DE L'AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA CURS 2016-17


1r ESO:    1 de setembre de 2017               4 de setembre de 2017           

                11-13h........ Català                        9-11h......... Anglès                       

                                                                   11-13h......... Castellà


                5 de setembre de 2017

                9-11h............... Matemàtiques


2n ESO:    1 de setembre de 2017               4 de setembre de 2017            

                11-13h....... Castellà                      9-11h......... Català                    

           

                5 de setembre de 2017  

                9-11h................. Matemàtiques
3r ESO:    1 de setembre de 2017                4 de setembre de 2017                   

                11-13h........ Matemàtiques             9-11h......... Anglès/Català           


               5 de setembre de 2017


              9-11h.............. Castellà/ Física i química

4t ESO:   1 de setembre de 20175               4 de setembre de 2017                

               ---------------------------                  9-11h.......... Matemàtiques/Llatí       


               5 de setembre de 2017

               9-11h........... Català

Cal tenir en compte dues coses:

1.- Presentar el quadern d'estiu, d'aquelles matèries que ho requereixin en les observacions del bulletí de notes de l'avaluació final de juny, el dia de l'examen de recuperació de setembre.

2.- El dia de l'examen de recuperació l'alumna ha de vestir d'uniforme.


Noticia
Articles relacionats