Eleccions Consell Escolar

D’acord amb la normativa vigent, els centres concertats han de procedir a la renovació parcial del Consell Escolar el darrer trimestre d’aquest any.

S’han de renovar els següents membres del Consell Escolar:

2 representants dels pares o tutors

2 representants de les professores

2 representants de les alumnes

1 representants del PASS

Pares: (Tenen dret a votar i poden ser candidats el pare i la mare o tutors de cada alumne)

 

Calendari electoral:

10 novembre- Constitució de la Comissió Electoral

11novembre- Publicació del calendari i exposició del cens electoral de pares a la recepció de secretaria.

14 al 18 novembre- Període de reclamació de possibles errors al cens.

18 al 24 novembre- Presentació de candidatures a secretaria.

25 novembre- Reunió de la Comissió:

  • Publicació del cens aprovat i resposta a les reclamacions

  • Publicació definitiva de la relació del cens.

  • Proclamació de candidats

29 novembre: - Celebració de les votacions, escrutini dels vots i proclamació dels electes.

Horari de les votacions:

Pares: - De 9 a 10 del matí a Ed. Infantil

- De 16:30 a 18 h a recepció de secretaria.

desembre: - Formalització document que reculli composició Consell.

desembre: - Constitució del Consell Escolar


Noticia
Articles relacionats