“ El món de les abelles com a projecte interdisciplinari”

La visita a les arnes del camp ens permet apropar a les alumnes al món de l'apicultura i sensibilitzar-les cara al treball en equip. Aquest és l'objectiu fonamental a treballar dins del projecte interdisciplinari del “món de les abelles”.

La base principal del projecte és la sortida que les alumnes de primer van fer el passat dia 10 de març a les arnes del camp, concretament al Perellò. Allí van observar de forma directa una arna d'abelles i el seu entorn, els diferents tipus d'abelles, el naixement d'una abella , el pol.len que transporten amb les potes o les eines de l'apicultor, tot posant-se el vestit propi. Impressionant tot el que ens ofereix la natura! Colònies d'abelles amb un nivell d'organització i treball que ens ha deixat meravellades.

El projecte interdisciplinari fa que no es treballi en una sola àrea curricular, sinó que es relacionin els coneixements de diverses matèries, les quals tenen com a finalitat central el desenvolupament de les competències bàsiques.

L'objectiu general és el de conèixer les característiques morfològiques i fisiològiques de les abelles, la seva funció dins la natura i l'ofici de l'apiculturor tot coneixent-ne el vestit i les seves eines bàsiques.. Però a la vegada conscienciar a les alumnes del fet que, com les abelles, formen una comunitat i que les seves aportacions individuals són imprescindibles. Aquesta tasca comuna contribueix alhora a fomentar el treball cooperatiu que s’ha realizat com a síntesi del projecte mitjançant la tècnica de “l’àlbum de cromos”.


Noticia
Articles relacionats