Assemblea General Ordinària AMPA

Us comuniquem que el 22 de febrer de 2017 se celebrarà al Col·legi AURA l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Mares i Pares d’alumnes d’AURA.


 A les 19,00 h. enprimera convocatòria i a les 19:30 h. en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior Assemblea General.

2. Memòria d’activitats de l’AMPA de l’any escolar 2015-2016.

3. Situació econòmica de l’AMPA de l’any escolar 2015-2016 i aprovació si procedeix.

4. Pressupost de l’AMPA per al curs 2016-2017.

5. Renovació de la meitat dels càrrecs de la Junta Directiva: Presidenta, SotsPresidenta, Tresorer, Sots-Secretari i Vocals 1 i 4. Les candidatures poden presentar-se a la Secretaria del Col·legi fins a les 17 hores del dimecres 15 de febrer (existeix imprès a la vostra disposició, per a qui ho necessiti).

6. Precs i preguntes. Us adjuntem el resum de la Memòria de l’any escolar 2015-2016, el pressupost i el que s’ha realitzat. Una cordial salutació,


Us adjuntem la memòria de l'AMPA 2015-16: Clique aquíNoticia
Articles relacionats