Alumnes de batxillerat realitzen el Curs d'Atenció Sanitària

Aquest curs 2016/17, els alumnes de Turó de 1r de Batxillerat han apostat fermament per formar-se i aprofundir en el món dels primers auxilis.

La proposta neix del Departament d'Educació Física de Turó i és una inicitiva pionera a tot Catalunya dins del currículum acadèmic d'aquesta etapa educativa i que es desenvolupa al col·legi. El curs també forma part i s'inclou com una iniciativa més de la Linia Estratègica "Competència Global (Inspiring others)" dins del Pla Docent AUDE!.

El curs d'Atenció Sanitària Inmediata nivell II està dirigit i impartit per professionals sanitaris de la Creu Roja de Tarragona, i consta de 50 hores lectives de teoria i pràctica. Continguts i conceptes relacionats amb la prevenció, el socorrisme i la salut. En definitiva, es tracta de conèixer el protocol de suport vital bàsic, saber com s'ha d'actuar davant els accidents que habitualment es poden donar i saber realitzar l'actuació adequada a cada cas.

L'objectiu del curs és poder establir protocols de treball per tal que els alumnes, en el seu entorn, puguin saber com han d'actuar i quines són les prioritats davant una víctima d'accident.

L'avaluació és també una part important per als alumnes.  Els criteris d'avaluació són una assistència mínima al curs del 80% i superar la prova teòrica i pràctica. En cas de suspendre la part teòrica no es podrà recuperar la part suspesa, i s'haurà de tornar a fer tot el curs. Si es suspen la part pràctica es disposa de 6 mesos per recuperar aquesta part.
Noticia
Articles relacionats