4t ESO: Competències Bàsiques

Els dies 17 i 18 de febrer de 2021 es realitzarà la prova corresponent al curs 2020-2021, que ha de dur a terme l'alumnat de quart curs de tots els centres públics i privats que imparteixen l'educació secundària obligatòria.

Quan
De 17-02-2021 09:00 a 18-02-2021 17:00
On
Com arribar

17 i 18 de febrer: Prova d'avaluació de 4t d'ESO

És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i anglès), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica.

És una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l'alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

Informació pe a l'estudiant: https://drive.google.com/file/d/1YBAXhSegDWmY-YNY9nnDn7Kde9Gadnd_/view?usp=sharing