4t EPRI:"BUFA LA FUSTA" Concert de vent al Teatre Bartrina.

Les alumnes de 4rt han assistit a l’espectacle de Camerata XXI “Bufa la Fusta”, especialment dissenyat per donar a conèixer els instruments de vent fusta als infants al Teatre Bartrina de Reus.

S’han dissenyat una sèrie de propostes educatives i concerts per a la participació de les escoles al llarg de tot el cicle de PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA.

L’activitat principal de cada proposta gira al voltant de l’assistència a un concert elaborat amb uns objectius concrets que s’aniran desenvolupant en sessions de treball per a reforçar i complementar l’activitat principal. Aquestes sessions podran ser realitzades a l’aula pel mateix tutor o professor de música abans o després del concert.

Els principis educatius són clars: donar en tot moment suport als docents en la seva important tasca educativa, desenvolupar la sensibilitat musical i oferir la màxima qualitat en la interpretació, posant l'educació musical a l'abast de tothom. Amb aquets principis s'ha dissenyat tot el material de suport que acompanya a cada proposta educativa.

L’instrument vehicular per a realitzar aquest programa educatiu és l’Orquestra Simfònica Camerata XXI i les seves seccions instrumentals. Així, doncs, el programa “Anem a concert” està desglossat amb 8 propostes diferents que ens endinsaran en els fonaments del més gran de tots els instrument musicals: l’Orquestra Simfònica.

A continuació van fer un passeig per la ruta modernista i el dinar al parc de la ciutat.


Noticia
Articles relacionats