4t EPRI: Projecte curricular - Lingüístic primària 2019-2020

Dins la línia d'Aude Competència global a partir del curs vinent les vostres filles tindran la possibilitat de cursar l'alemany o el francès com a segona llengua estrangera

Quan
22 de Jun 2019 de 09:00h a 17:00h
On
Col·legi concertat Aura La Canonja
Com arribar

Volem introduir la matèria en el temps curricular i no com a extraescolar, amb l'idea d'avançar a la primària la iniciació que avui en dia se sol proposar a secundària (matèria optativa de segona llengua estrangera). Volem que les alumnes finalitzin 4t de l'ESO amb l’acreditació del seu nivell de francès (Diplôme d'etudes en langue française) o d'alemany (Goette Institute). 

Proposem, com actualment ja fem a secundària, la iniciació de la segona llengua a aquelles alumnes que estiguin prou preparades acadèmicament, per tant, les alumnes a partir de 4t de primària optaran per continuar amb més hores d'anglès (reforç) o iniciar el francès o l'alemany. 

Com deiem és convenient que les alumnes que inicien la segona llengua estrangera tinguin una mitjana de notable a les altres llengües (cat, cast, anglès) i no mostrin dificultats a les matemàtiques. 

És un projecte d'etapa, requereix organització de la plantilla docent i per tant hem de marcar unes condicions: 

• No podem passar de una llengua a un altra una vegada comença el curs, a no ser que hi hagi una recomanació del claustre docent. 

• Iniciem una línia d'estudi d'una llengua, per tant, les alumnes que inicien l'aprenentatge d'una llengua convé que segueixin amb la mateixa llengua fins a 4t de l'ESO. Com a molt, poden deixar la llengua i tornar a fer anglès a final d'un curs o d'etapa, sempre i quan el claustre docent recolzi l'opció. 

• Les alumnes que no vulguin començar la segona llengua estrangera a la primària, podran iniciar-la a 1r de l'ESO, però serà responsabilitat de l'alumna posar-se al nivell de la classe. 

Suposo entendreu l'esforç de organització que suposa pel centre, i per això (no sent una extraescolar) us demanem que entengueu els requisits per cursar-la. 

Com a matèria curricular, la llengua serà avaluada. 

Podeu contestar aquest formulari amb la vostra petició: 

https://docs.google.com/forms/d/11hCGSj63SzfVgYaYtdql8dpzq1k_q1rzfIpyGomqUvg/edit