Novetats a la preinscripció: aules mixtes

Informació sobre la renovació del concert educatiu a la Institució Tarragona

Amb l’entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (LOMLOE), el centre començà a treballar en l’adequació al nou marc legal, com ha fet sempre en totes les reformes normatives i legislatives. Una de les novetats més significatives per a la nostra escola és la que es concreta en l’Addicional 25 de la llei que, en el seu apartat Primer, estableix que els centres sostinguts parcialment o totalment amb fons públics desenvoluparan el principi de coeducació en totes les etapes educatives i no separaran l’alumnat pel seu gènere.

En el cas de Institució Tarragona, per complir amb aquest principi de coeducació, és necessari l'escolarització en aules mixtes a tots els cursos de l’ESO. Per tant, a partir del curs 2022-23 es procedirà a distribuir l'alumnat, incorporant alumnes d’un altre sexe a les aules que fins ara havien estat només per a noies o per a nois. Aquesta redistribució portarà a grups mixtes equilibrats de l'ESO, de la mateixa manera que es fa a l’etapa d’Infantil.

Aquest canvi afectarà a la distribució dels espais de l’escola, de manera que a partir del proper curs els nens i nenes d’Educació Infantil i Primària s'escolaritzaran en l'espai Aura, i els nois i les noies d’ESO i Batxillerat a l'espai Turó. 

Sense categoria
Noticia